NO* Snow Spots Leia fikk 4 kattunger 28 oktober. 2 gutter og 2 jenter. Alle brune med rosetter.

Vi kan kontaktes ved spørsmål om ventende kull og kattunger på mail. 

 

 

 

Unni Johansen

Tlf 48182722

johansenunni@hotmail.com