• Kattunger fra årets kull og alle er solgt.

  • Laskalinas Kent

Vi kan kontaktes ved spørsmål om ventende kull og kattunger på mail. 

 

Unni Johansen

Tlf 48182722

johansenunni@hotmail.com